highlightsnieuws

Scenario Maken: The Future Starts Here

By februari 16, 2017 No Comments

Op 18 januari 2017 organiseerde Department of Search een expertmeeting Scenario maken: The Future Starts Here. Tijdens de bijeenkomst stond de methode kunstenaar, waarin de feiten de verbeelding volgen, centraal om zo tot de verbeelding sprekende visies te komen die het huidige debat rondom duurzaamheid kunnen verdiepen.

Monnik presenteerde het World Tree Model, een scenario dat vertrekt vanuit het verre verleden om een visie te geven op de toekomst van het onderwijs en het sciencepark. De komende maanden wil Monnik een aantal gethematiseerde workshops gaan doen op het USP en is daarvoor op zoek naar de experts, van academische tot amateur, van ervaringsdeskundigen tot theoretici, van student tot professor.

Bureau d’Etudes werkte vanuit het hier en nu door een Lock Down van de campus te simuleren. Wat gebeurt er als de campus plotseling zelfvoorzienend moet worden? Bureau d’Etudes vertrok vanuit een bottom-up benadering met een ramp, een overstroming van het USP, als uitgangspunt van de scenario-ontwikkeling. Wat gebeurt er de eerste uren nadat een ramp zich voltrekt. Welke middelen en welke expertise kunnen op welke wijze worden benut?

Department of Search organiseert het komende semester een aantal klankbord-bijeenkomsten om een scenario te ontwikkelen voor de Zero Footprint Campus van de toekomst. Er wordt gezocht naar methodieken om aan te sluiten bij de innovatietrajecten van de Universiteit Utrecht. Scenario Maken is een eerste stap in die richting. We zijn op zoek naar een klankbordgroep die onze ideeën en plannen van repliek kan dienen. De feedback zal ons een stap dichterbij brengen om een waardevolle en gerichte bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsagenda. Het doel van de klankbord-bijeenkomsten is om twee scenario’s Zero Footprint Campus uit te werken. Deze twee scenario’s worden gepresenteerd tijdens de publiekstentoonstelling van Department of Search medio juni 2017. Ideeën en suggesties zijn uiteraard van harte welkom! Mail naar info@departmentofsearch.nl.

PRESflashFloodDEF-8

Flash Flood Scenario Workshop van Bureau d’Etudes

image004

Monnik en het World Tree Model