highlightsnieuws

De antropologie van voedsel en duurzaamheid

By maart 13, 2017 No Comments

Donderdag 16 februari 2017 verzorgde Cynthia Hathaway een gastcollege op locatie voor studenten culturele antropologie op verzoek van dr. Fabiola Jara Gomez, docent /onderzoeker Culturele Antropologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Dr. Fabiola Jara Gomez over dit gastcollege: “In Cynthia’s lezing, waarin we kennismaken met het werk en de doelstellingen van Department of Search, legt ze de verbinding tussen kunst en de behoefte aan het (opnieuw) uitvinden van onze relaties met onze omgeving. De culturele en sociale antropologie van de 21ste eeuw zijn inderdaad op zoek naar nieuwe manieren om de materialen van en in ons leven in te zetten en deze een actieve bemiddelingsrol te geven in de maatschappij. Dieren en zelforganiserende complexe systemen, zoals landschappen en voedselketens, moeten in onze samenleving een actieve aanwezigheid in plaats van een passieve aanwezigheid hebben. Om dit mogelijk te maken moeten we onze relaties in de wereld heroverwegen en deze beschouwen vanuit het perspectief van wederzijdse afhankelijkheid en niet vanuit een standpunt waarin de hegemonie van de mens bepalend is.

Zoals Cynthia tijdens haar lezing uiteenzette, moeten we in onze zoektocht openstaan voor de zaken die de ontwerpers tegenkomen terwijl zij hun leven actief vormgeven. Deze houding en de activiteiten en methoden die daarmee gepaard gaan, vinden hun weerklank in het wederzijds begrip van de mens en de maatschappij in hun omgeving in de hedendaagse antropologie. Daarnaast speelt het toenemende belang van het uitvinden van nieuwe methodologieën die het bemiddelende karakter van materialen en complexe systemen omvatten. Voorbeelden daarvan zijn de studie van de dynamiek van dagelijkse archiveringsmethoden, eetgewoonten of autorijden.

In haar lezing maakt Cynthia op een indringende manier duidelijk hoe hetgeen zich op de campus (De Uithof) afspeelt de hegemonische structuren weerspiegelt die door maatschappelijke fragmentatie en ecologische armoede worden opgelegd. De studenten wordt getoond hoe onderzoek en uitvinding van nieuwe methoden in deze structuren kunnen ingrijpen en de wijze waarop de campus is georganiseerd van binnenuit kunnen veranderen.”

thumb_DSC08194_1024  thumb_DSC08188_1024