highlightsnieuws

Open Redactie Friendly Stalking

By mei 29, 2017 No Comments

Friendly Stalking houdt zich bezig met het ontwerpen van de ontmoeting. Voor Department of Search nodigde het wetenschappers uit om kunstenaars langdurig te volgen op basis van eigen criteria, interessegebied en expertise. De wetenschapper wordt uitgedaagd om zich te verdiepen in het onderzoeksproces en de kennisproductie van de kunstenaar, en de opgedane ervaringen publiek te maken. Het Friendly Stalking team reflecteert met de wetenschapper op de bevindingen en overweegt of deze kunnen worden toegepast in nieuwe didactische modellen.

De kern van de methode van het volgen is dat je je tijdelijk verplaatst in de methodiek, routine en vraagstukken van de ander. De ontmoeting kan de vorm aannemen van een reeks wandelingen, een correspondentie, een samenwerking, enzovoort. Je neemt de werkwijze van de ander serieus en verbindt je er tijdelijk mee. Het is een vorm van helpen die voor zowel volger als gevolgde tot inzichten kan leiden. Kunstenaar en wetenschapper zijn beiden in iets gespecialiseerd, misschien zijn er raakvlakken. Naast academische kennis kunnen ook praktische oplossingen uitgewisseld worden, zoals materiaaltoepassingen of datavisualisatie. De persoonlijke ontmoeting onder ongewone condities leidt tot meer alertheid. Je plaatst jezelf in een situatie van gelijkheid, als in een spel. Wat voor een materiaal is hier te vinden, welke invalshoek kan boeiend zijn? In welke mate kun je je kijk op (het onderzoek van) de ander verdiepen?

Er is geen oordeel vanuit Friendly Stalking, we maken ons geen voorstelling van de resultaten. Didactiek is een voortdurende dialoog tussen de ontwerper van de methode en degene die deze ondergaat. Misschien leidt een ontmoeting pas veel later tot een inzicht. We hopen iemand verder te helpen vanaf het punt waar hij of zij zich bevindt, waar dat ook is, zoals je in de opvoeding een kind ook niet opgeeft. Niemand is meester op ieder gebied. Friendly Stalking neemt de eisen weg die instituten – moeten? – stellen. De lat ligt laag maar je kunt zo diep gaan en hoog reiken als je wilt. We geloven dat alles wat men vanuit intrinsieke motivatie nauwkeurig bestudeert, onderdeel wordt van het denken. De academie is van iedereen en kan zich overal voordoen.

We houden ons bezig met didactiek omdat we de anti-hiërarchische ruimte, de vrijruimte, in en via het onderwijs willen realiseren. Onderwijs is opvoeding, het vormt ons. Friendly Stalking heeft op de Willem de Kooning Academie Rotterdam veel onderwijsmethoden ontwikkeld. We geloven in de kennisproductie die daar plaatsvindt en willen een aantal methoden ook op de universiteit geplaatst krijgen. Via het netwerk van ‘onze’ wetenschappers werken we onszelf de universiteit in. De leerruimte die Friendly Stalking ontwerpt is in ambitie onderwijs-overstijgend.

My Tower Your Tower
In de maand juni voert Friendly Stalking een open redactie. We publiceren dagelijks minimaal één poster en zoeken zo de dialoog met het publiek. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen: er zijn sollicitatiegesprekken, openbare buitenlessen, wandelingen, lezingen, workshops, etc. Informatie over het dagprogramma is te vinden op www.friendlystalking.nl (vanaf 1 juni).
Deelnemende wetenschappers: Jaap Bos (Universitair docent Faculteit Sociale Wetenschappen UU) tot mei 2017, Sterre Gilsing (Promovenda in Culturele Antropologie UU), Floor Haalboom (Wetenschapshistorica bij het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie UU en werkzaam bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde (UMC Utrecht)), Richard Pelgrim (Human Geography, Urban Futures Studio UU), Dajana Perkic (Studie Algemene Sociale Wetenschappen UU), Iepke Rijcken (Studie Algemene Sociale Wetenschappen UU), Marieke Sonneveld (Assistant Professor, Design Aesthetics Delft University of Technology Faculty of Industrial Design) en Sabine Winters (Studie Filosofie UU-Communication Art & Philosophy Projects)

Het Friendly Stalking team bestaat uit: Chefren Agatowski, Josephine Baan, Felix Dorer, Rolf Engelen, Jip van der Hek, Marieke den Ouden, Vanessa Jane Phaff, Roger Teeuwen, Sjoerd Westbroek en Robert Zandvliet.
De methode van het zich verdiepen in de onderzoekswijze van de ander was oorspronkelijk een van de didactische modellen die Rolf Engelen ontwierp voor studenten aan de Willem de Kooning Academie. Samen met Sjoerd Westbroek werkte hij dit concept verder uit om het toe te passen op verschillende afdelingen.
Een volgend project van Friendly Stalking is het ontwerpen van een studietraject voor zowel docenten als studenten binnen RASL, waarbij Willem de Kooning Academie, Codarts en Erasmus Universiteit gezamenlijk een double degree op bachelorniveau ontwikkelen.

FS_basisposter_typo big_my tower your tower