Department of
Search-Barn

Department of Search

Department of Search is een door kunstenaars opgerichte organisatie. Een departement van het zoeken, maar ook voor het zoeken. Het is een nieuwe kunstenaarsorganisatie die na een jaar onderzoek doen is opgericht door de Nederlandse kunstenaar Melle Smets en de in Nederland werkende ontwerper Cynthia Hathaway op het Utrecht Science Park, voorheen de Uithof. Dit nieuwe ‘departement’ koppelt kunstenaars aan de wetenschapspraktijk van het Utrecht Science Park, biedt hen ruimte voor onderzoek en experiment en geeft hen opdracht voor het ontwikkelen en presenteren van nieuw werk. Department of Search biedt zowel voor deelnemende kunstenaars als wetenschappers de kans om elkaar te ontmoeten, nieuwe relaties aan te gaan, samenwerkingen te starten en tot andere inzichten te komen.

Department of Search biedt kunstenaars en wetenschappers ruimte voor onderzoek in de meest oorspronkelijke vorm. Geen Re-search maar Search staat centraal. Het is niet langer essentieel om kennis te vergaren om het daarna te kunnen bezitten, maar om alle kennis van nu in te zetten om complexe vraagstukken van de toekomst het hoofd te bieden. Het gaat erom de goede vragen te stellen die vakgebieden samenbrengen omdat de uitdagingen die voor ons liggen de specialistische oplossingen overstijgen. Klimaatverandering gaat iedereen aan en zal alleen maar beheersbaar worden als we meer samen gaan werken. Maar hoe doen we dat?

Dit verlangt een andere vorm van onderzoek doen. Niet de vraag verkleinen om onderzoek verifieerbaar te maken, maar juist de grotere vragen stellen in het collectieve belang. De kunst is om in de complexiteit van mogelijkheden paden te vinden die tot oplossingen kunnen leiden. Het Department of Search zoekt naar manieren om deze nieuwe wijze van zoeken vorm te geven.

De eerste stap van deze nieuwe kunstenaarsfaculteit is het introduceren van de ‘methode kunstenaar’ in het Utrecht Science Park. Kunstenaars zijn getraind in het stellen van oorspronkelijke vragen en gebruiken de verbeelding om tot nieuwe inzichten te komen. Hoe de kunstenaarsmethode de wetenschappelijke zoekmethode ontmoet, kunt u zelf beleven in juni 2017 wanneer het Department of Search zijn deuren opent.

Het eerste grote project van Department of Search was Zero Footprint Campus. Gedurende een jaar deden 12 kunstenaars een artistiek onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een Zero Footprint Campus. Hoe lenen dit gebied en zijn gebruikers (onderzoekers, studenten, kantinemedewerkers, beveiligers) zich voor het maken van een nieuw kunstwerk? En hoe kan dat werk bijdragen aan of een ander licht werpen op onze zoektocht naar een duurzame samenleving? Er werd intensief samengewerkt met de deskundigen van de Universiteit, Hogeschool en andere (kennis)instellingen. Hierdoor konden de kunstenaars gebruikmaken van de wetenschappelijke zoekmachine die het Science Park is. De zoektochten werden in juni 2017 gepresenteerd.

Lees meer over de ambitie en activiteiten van Department of Search in de DoS-Krant (uitgave juni 2017).

_MG_0127

Foto: Aafke Holwerda


_MG_0114

Foto: Aafke Holwerda

Come & Join the Barn Raise!

In één dag wordt het Department of Search-paviljoen met de hand opgericht. Vele handen maken licht werk, wees welkom en hijs ...

Studenten bezoeken Department of Search

Steeds meer studenten worden betrokken bij de verschillende projecten van het Department of Search. Zo namen onlangs studenten van het Roosevelt University ...

Wil je ook Zero nieuws ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

Department of Search

Kunstenaars Melle Smets en Cynthia Hathaway introduceren op het USP een nieuw departement, het Department of Search. Hierin krijgt de ‘methode kunstenaar’ naast de wetenschappelijke benadering een belangrijke rol. Zero Footprint Campus is een initiatief van het Department of Search i.s.m. Gemeente Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Universiteit Utrecht en Stichting Aardschap en wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact, Mondriaan Fonds, provincie Utrecht, K.F. Hein Fonds en Stichting Doen.

info@departmentofsearch.nl

info@departmentofsearch.nl

Follow us!