Dat gaat nergens over.

Scenario's,
experimenten, prototypes
& kunstwerken

Dat gaat nergens over.

De volgende kunstenaars hebben het academisch jaar 2016/2017 artistiek onderzoek gedaan op en naar het USP. Zij hebben ieder op eigen wijze inspiratie geput uit het materiaal dat de directe omgeving hen biedt, zoals: dieren, boeken, afval, data en innovaties. Deze lokale bronnen kregen in de handen van de kunstenaars een geheel nieuwe waarde, een waarde die van belang is in het nadenken over de campus van de toekomst. Welke toekomstige footprint willen we achterlaten en hoe kunnen wij daar zelf aan bijdragen?

Wil je ook Zero nieuws ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

Department
of Search

Kunstenaars Melle Smets en Cynthia Hathaway introduceren op het USP een nieuw departement, het Department of Search. Hierin krijgt de ‘methode kunstenaar’ naast de wetenschappelijke benadering een belangrijke rol. Zero Footprint Campus is een initiatief van het Department of Search i.s.m. Gemeente Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Universiteit Utrecht en Stichting Aardschap en wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact, Mondriaan Fonds, provincie Utrecht, K.F. Hein Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Doen.

info@departmentofsearch.nl

Follow us!