highlightsnieuws

SCIENCE FICTION MASTERCLASS

By maart 10, 2017 No Comments

Wat zou je gaan studeren als iedereen een basisinkomen zou krijgen? Wat is het doel van onderwijs als onze arbeid niet meer noodzakelijk is? Doe & denk meer met de Scenario Machine van Monnik op het USP.

Samen willen we jouw toekomst en die van de campus verkennen in de Scenario Machine. Een workshop-installatie ontwikkeld door Monnik, een studio die zich toelegt op het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor het Utrecht Science Park. Met de Scenario Machine geeft Monnik een Science Fiction Masterclass waarin de deelnemers een historisch-futuristische denkkader aangereikt krijgen, waarmee ze kunnen denken en bouwen kan aan mogelijke toekomst voor zichzelf en het USP. 

Sessie 1: Wat is het doel van onderwijs als onze arbeid niet meer noodzakelijk is
Donderdagochtend 15 maart / 09:30 – 13:30 / Educatorium

Onderwijs bepaalt in vele opzichten ons leven. Het bepaalt het werk dat we krijgen, de vrienden die we maken, maar ook waar we wonen en het wereldbeeld dat we hebben. We leren er om te kunnen werken, en werken om te kunnen leven. Maar de mens dreigt de komende decennia de minst productieve schakel in het productie proces te worden door disruptieve ontwikkelingen in robotisering, kunstmatige intelligent en verregaande automatisering. Waartoe dient onderwijs dan noch? Waartoe dient leren als de mens in principe vrijgesteld zou zijn van arbeid, en een basisinkomen zouden krijgen?

Sessie 2: De Toekomst van Onderzoek en Wetenschap
(LET OP: datum is gewijzigd) Woensdagochtend 19 april / 09:30 – 13:30 / Educatorium

Hoe bedrijf je wetenschap in een wereld van digitale netwerken en kunstmatige intelligentie?
Onze moderne samenleving is in grote mate het product van een enorme explosie aan verifieerbare kennis. Kennis waarmee we zinnige dingen kunnen zegen over de wereld, en waarmee we genezen, ruimtereizen maken en steden bouwen. Maar van wie is deze kennis, wie betaald ervoor, wie heeft er toegang toe, wie produceert het en waarom?

Sessie 3: De Toekomst van de Markt en Innovatie
Woensdagochtend 17 mei / 09:30 – 13:30 / Educatorium

Hoe onderneem je in een samenleving die draait om welvaart distributie? De moderne geschiedenis bestaat uit een opeenvolging van disruptieve innovaties van boekdrukkunst naar stoommachine en van verbrandingsmotor naar digitale computer. Deze cycli van creatieve destructie vernietigde banen en elites, en creëerde weer nieuwe. En zij brachten de welvaart, gezondheid en veiligheid die we vandaag kennen. Maar volgens vele economen zou de huidige golf van automatisering weleens tot een herschikking van de economie kunnen leiden waar menselijk arbeid steeds minder nodig is in het produceren van economische welvaart.

Meld je aan!
Wij zoeken een deelnemersgroep met een diversiteit in kennis, kunde en achtergrond geïnteresseerd en gerelateerd aan het thema’s van de masterclasses. Van academici tot ervaringsdeskundigen, van hobbyisten tot professionals en van geschiedschrijvers tot toekomstdenkers zijn allemaal welkom.

Voor meer info en aanmelden:
Kate Armstrong: k.i.armstrong@students.uu.nl (EN)
Edwin Gardner: edwin@monnik.org / 06 144 525 61 (EN/NL)

Meer info: https://scenariomachine.wordpress.com

scenario-machine