Over de Kunstenaar

Svenja Engels, Annette Krauss, Laura Pardo, Ying Que

Unlearning My Library. Bookshelf_Research

Read-in is een collectief dat zich sinds 2010 bezighoudt met de politieke, materiële en fysieke implicaties van collectief lezen en de gesitueerdheid van elke soort leesactiviteit. Tot de steeds terugkomende onderzoeken behoren de nalatenschap van feministische leesgroepen, voorlezen, de aanstekelijkheid van woorden, onderzoek in bibliotheken en de categorisering van boeken in de schappen, lezen van (en in) films, collectief memoriseren, disciplinaire en niet-disciplinaire pedagogische methoden en intentioneel luisteren.

Voor meer informatie: http://read-in.info

Voor Unlearning My Library. Bookshelf_Research werkt Read-in samen met Hackers & Designers (James Bryan Graves en Anja Groten).

Voor meer informatie: www.hackersanddesigners.nl

Over de Searchvraag

In de context van Zero Footprint Campus, richt Read-in zich op de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Door middel van het zogenaamde Bookshelf_Research wil Read-in het datasysteem van de bibliotheek doorgronden. Read-in stelt de volgende vragen: Wat gebeurt er als we andere categorieën zoals ras, geslacht, etniciteit, nationaliteit, klasse, materialiteit aan de zoekmachine van de bibliotheek toevoegen? Welke zoekresultaten levert dat op en wat zegt dit over de insluitings- en uitsluitingsmechanismen van onze kennisinstituten? Hoe kunnen we de machtssystemen van onze huidige westerse kenniseconomie aan de orde stellen?

Om deze vragen te onderzoeken ontwikkelde Read-in de volgende onderzoeksvraag als richtsnoer voor het onderzoek naar het datasysteem van de bibliotheek: hoeveel niet-westerse schrijfsters en gekleurde schrijfsters zijn in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht opgenomen?

In het kader van deze onderzoeksvraag heeft Read-in verschillende acties ondernomen. Zo hebben we de openbare catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht geraadpleegd. We hebben onze onderzoeksvraag opnieuw gedefinieerd. We hebben achterin de verschillende soorten catalogiseringssystemen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht gekeken. We hebben de voor ons onderzoek relevante MARC21-velden* bepaald.

Waar leiden onze verschillende onderzoeksbenaderingen ons naartoe? Wat te doen als onze onderzoeksvraag geen directe antwoorden oplevert? Hoe kunnen we op een andere manier tot betekenisvolle uitspraken komen over de verdeling van geslacht en nationaliteit onder de auteurs die in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht voorkomen? Welke kennis is inbegrepen en welke kennis is uitgesloten, en wat zegt dat over onze huidige kenniseconomie?

*   MARC21 (afkorting van MAchine-Readable Cataloguing) is een internationale standaard die door de Library of Congress wordt beheerd. Het is een stelsel van digitale formats waarmee gecatalogiseerde items worden beschreven.

Tijdens het onderzoeksproces heeft Read-in contact gezocht met de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De bibliotheekmedewerkers hebben hun kennis royaal gedeeld en ons geweldig geholpen bij het verkennen van de verschillende manieren waarop we met onze onderzoeksvraag aan de gang zouden kunnen gaan. De Universiteitsbibliotheek Utrecht hielp ons inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden om via de catalogusregisters van de bibliotheek een rechtstreeks antwoord op onze onderzoeksvraag te krijgen. Ook hielpen zij ons te bepalen welke zoekrichtingen we konden hanteren: als we ons zouden concentreren op de auteurs van de documenten in de bibliotheek, zo legde men ons uit, moesten we het ‘authority file’ raadplegen, een geheel van documenten dat zich in de Library of Congress bevindt en waarin specifieke informatie over de auteurs wordt vermeld, zoals hun geslacht en nationaliteit en dergelijke. De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft geen directe toegang om dieper in dit ‘authority file’ te kunnen doordringen. Als we ons echter zouden richten op de bibliografische beschrijving van een document, bijvoorbeeld de taal of het land van publicatie, zouden de bibliotheekmedewerkers ons kunnen helpen een gegevensblad met een selectie van specifieke informatie samen te stellen.

Volgende stappen

Samen met softwareontwikkelaar James Bryan Graves en ontwerper Anja Groten (Hackers & Designers), stort Read-in zich op de selectie van gegevens die de Universiteitsbibliotheek Utrecht voor ons heeft samengesteld. We gaan ons bezighouden met de vraag hoe ons onderzoek een andere wending kan krijgen als we verschillende filters op de zoekmachine van de bibliotheek toepassen.

Gedurende de maand juni organiseren we een aantal openbare en niet-openbare momenten waarop we de voortgangsstatus van ons onderzoek delen met collega’s uit de praktijk en het brede publiek. Om ons onderzoek breder te trekken, stellen we de vraag: waarom zijn de auteurs van de boeken die ik lees blank, man en Eurocentrisch?

Kom naar ons onderzoek:

1 juni 2017: Openingsdag Publiek Programma

Neem deel aan een guided tour door de Universiteitsbibliotheek Utrecht!

“Books are divided into…” op donderdag 1 juni 2017 

  • Tour 1 om 11.30 -13.oo uur 
  • Tour 2 om 14.00-15.30 uur 

Een guided tour met bibliotheekmedewerker langs boekenplanken, indelingen en categorieën en een inkijkje in de depots. Read-in leden Svenja Engels, Annette Krauss en Laura Pardo nodigen de bezoekers uit voor een analoge zogenaamd ‘bookshelf research’ in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, en introduceren hiermee hun project Unlearning my Library. Bookshelf_Research.

Locatie: Universiteitsbibliotheek Uithof

Aanmelden: info@departmentofsearch.nl

24 juni 2017: Unlearning My Library Forum

Het Unlearning My Library Forum is bedoeld als platform waar over verschillende (kunstzinnige) verschijningsvormen, interventies en onderzoeken met betrekking tot formele en informele bibliotheken en hun categorisatiesystemen wordt nagedacht en van gedachten wordt gewisseld.

http://read-in.info

NIEUWS

Lees de DoS-Krant!

Lees meer over de ambities en activiteiten van Department of Search via deze downloadlink: PDF DoS-Krant (uitgave juni 2017) ...
Verder lezen

Beeldverslag preview

Beeldverslag van de preview op woensdag 31 mei 2017 met o.a. wethouder Kees Diepeveen, rector magnificus Bert van der Zwaan, Nicoline Meijer ...
Verder lezen

Guided tour door bibliotheek

Neem deel aan guided tour door de Universiteitsbibliotheek Utrecht door Read-in! “Books are divided into…” op donderdag 1 juni 2017  Tour 1 om 11.30 -13.oo uur  ...
Verder lezen

Podcast door Ingmar Heytze

Luister naar het 'Dagboek zonder Dagen' van dichter/schrijver Ingmar Heytze. Een podcast over Zero Footprint Campus, een zoektocht in 12 ...
Verder lezen

Persbericht: ‘Methode Kunstenaar’

Persbericht, Utrecht 19 april 2017 Department of Search introduceert in het Utrecht Science Park de ‘Methode Kunstenaar’ Department of Search ...
Verder lezen

Gezocht: vrijwilligers, hosts, rondleiders & participanten!

Help mee met Zero Footprint Campus: we zoeken participanten voor verschillende projecten of  join our team!  Kom bouwen, hosten, cv uitbreiden ...
Verder lezen

Paviljoen Department of Search is opgehesen!

Op traditionele wijze is dinsdag 11 oktober 2016 het paviljoen van het Department of Search opgehesen! Hiermee is de officiële aftrap van ...
Verder lezen

Come & Join the Barn Raise!

In één dag wordt het Department of Search-paviljoen met de hand opgericht. Vele handen maken licht werk, wees welkom en hijs ...
Verder lezen

Wil je ook Zero nieuws ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

Department
of Search

Kunstenaars Melle Smets en Cynthia Hathaway introduceren op het USP een nieuw departement, het Department of Search. Hierin krijgt de ‘methode kunstenaar’ naast de wetenschappelijke benadering een belangrijke rol. Zero Footprint Campus is een initiatief van het Department of Search i.s.m. Gemeente Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Universiteit Utrecht en Stichting Aardschap en wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact, Mondriaan Fonds, provincie Utrecht, K.F. Hein Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Doen.

info@departmentofsearch.nl

Follow us!